Anders Chr. Mogensen - Registreret revisor i Hedensted

Anders Chr. Mogensen
Registreret revisor

Indehaver siden 1974.

Susanne Andersen - Registreret revisor i Hedensted

Susanne Andersen
Registreret revisor

Ansat siden 1982.

Henriette Ahrenfeldt - IT ansvarlig i Hedensted

Henriette Ahrenfeldt
IT ansvarlig

Ansat siden 1998.

Janne Møller Losic - Revisorassistent i Hedensted

Janne Møller Losic
Revisorassistent

Ansat siden 2006.

Bodil Mogensen - Revisionsselskabet i Hedensted

Bodil Mogensen
Revisorassistent

Ansat siden 1974.