Fartbøder i firmabil

//Fartbøder i firmabil

Fartbøder i firmabil

Fra den 1. februar 2015 er det arbejdsgiveren, der hænger på bøden, hvis en ansat kører for stærkt i firmabilen. Der er dog mulighed for, at trække medarbejderen i løn, såfremt det er skrevet ind i medarbejderens ansættelseskontrakt.

Færdselsloven er ændret fra den 1. februar 2015, så det fremover er arbejdsgiveren, der hænger på bøden, hvis en ansat kører for stærkt i firmabil.

For at kunne trække den ansatte i løn, skal det være skrevet ind i medarbejderens ansættelseskontrakt. Vi vil foreslå, at der laves et tillæg til ansættelseskontakterne i firmaet, hvor der står, at en eventuel fartbøde vil blive modregnet i lønnen. Dette bør også skrives ind i personalehåndbogen.

Hvis arbejdsgiveren ikke kræver fartbøden godtgjort ved medarbejderen, vil medarbejderen blive beskattet, da medarbejderen er personligt ansvarlig for sine handlinger. Dette gælder også, hvis arbejdsgiveren betaler en p-afgift for medarbejderen.

Lovændringen trådte i kraft 1. februar 2015.

  • Ved hastighedsforseelser, hvor føreren af bilen kører op til 30 % for stærkt, hæfter bilens ejer for forseelsen, selvom han eller hun ikke var føreren af køretøjet på forseelsestidspunktet.
  • Ved hastighedsforseelser, hvor føreren af bilen kører mere end 30 % for stærkt, vil det fortsat kun være føreren af køretøjet, der hæfter for bøden.
  • Hvis føreren af bilen inden 30 dage selv erkender at have overtrådt hastighedsreglerne, så pålægges ejeren af bilen ikke ansvaret.

Eksempel på et tillæg til ansættelseskontrakten vedrørende overholdelse af færdselsloven:

 

Mellem

Arbejdsgiver navn og adresse

og

Medarbejders navn og adresse

er der indgået følgende tillæg til den mellem parterne indgåede ansættelseskontrakt:

Overholdelse af færdselsloven

 

Det indskærpes over for medarbejderen, at medarbejderen er forpligtet til at overholde hastighedsgrænserne i forbindelse med anvendelse af virksomhedens biler, og at overtrædelse af disse regler kan have ansættelsesretslige konsekvenser.

Der gøres specielt opmærksom på, at medarbejdere selv hæfter for eventuelle fartbøder eller andre former for bøder pålagt arbejdsgiver, som følge af medarbejderen ageren i henhold til overtrædelse af færdselsloven.

Medarbejderen giver med nærværende underskrift sit samtykke til, at udgiften uden yderligere varsel eller aftale fratrækkes medarbejderens løn ved førstkommende lønudbetaling.

Medarbejderen er indforstået med dette og vil blive orienteret, inden modregningen sker.

Dato

_________________________                                     _________________________

Arbejdsgiverens underskrift                                          Medarbejderens underskrift

(brug af eksemplet er på eget ansvar, da formuleringen og indholdet kan variere i det konkrete tilfælde)

 

 

 

 

Eksempler på astronomiske fartbøder.

 

En finsk direktør fik en fartbøde på kr. 400.000 for at køre 103 km/timen, hvor fartgrænsen var 80 km/timen. Bøden blev opgjort ud fra hans årsindtægt fra 2013 på kr. 48 mio., hvilket gav en bøde på 54.000 euro.

I 2002 fik en topchef i Nokia en fartbøde på kr. 864.000 for at køre for stærkt på sin Harley-Davidson. Bøden var beregnet ud fra en årsløn på kr. 104 mio.

Den største fartbøde, der ifølge Jyllands-Posten er udstedt, er til en svensk bilist, som i 2010 blev målt til 290 km/timen i byen Fribourg i Schweiz. Dette udløste en på bøde på kr. 5,95 mio. efter den daværende kurs.

2017-05-17T22:48:00+01:008. april 2015|Categories: Offentlig|Tags: , , |